Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 04/3/2024 của Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ IV, trong đó chọn huyện Quang Bình là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.

Ngày 23/4/2024 Ban Dân tộc tỉnh cơ quan thường trực BCĐ tỉnh cùng các thành viên BCĐ đã có buổi làm việc với UBND huyện Quang Bình về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Quang Bình lần thứ IV, năm 2024. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đào Quang Diệu, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên BCĐ huyện.

Đ/c Hoàng Xuân Đẹp - Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, BCĐ huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của huyện Quang Bình; Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và Ban tổ chức Đại hội; thành lập 03 tiểu ban phục vụ Đại hội (Gồm: Tiểu Ban nội dung – văn kiện - nhân sự - thi đua khen thưởng; Tiểu ban Lễ tân - hậu cần - an ninh; Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết).Về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đã hoàn thành theo hướng dẫn với chủ đề: Cộng đồng các dân tộc bình đẳng đoàn kết vì Quang Bình phát triển;

Đ/c Đào Quang Diệu - Chủ tịch UBND huyện Quang Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quang Bình lần thứ IV được tổ chức vào ngày 07 và 08/05/2024 với 200 đại biểu dự đại hội, trong đó có 140 đại biểu chính thức. công tác tuyên truyền đã triển khai trước ngày Đại hội./.

                                                                                               Tác giả: Ngô Thúy Hằng