CTTĐT - Ngày 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 250 đại biểu chính thức.
thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 250 đại biểu chính thức.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - đổi mới - hợp tác - phát triển bền vững”.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức và dành được nhiều kết quả quan trọng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; tham gia hiệu quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo và đạt kết qủa tích cực: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 53%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%; toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 31,7% năm 2018; toàn tỉnh đã vận động được trên 27,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”. MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng, đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có bài phát biểu thảo luận về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh trong xây dựng chính quyền; trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi vào thực chất; các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều hành của UBND tỉnh, đặc biệt trong công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo ra môi trường làm việc dân chủ, khách quan, khoa học, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, các thành viên Ủy ban MTTQ các cấp cần thực hiện một số nhiệm vụ: Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác chăm lo cho người nghèo; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống; tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. MTTQ các cấp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; các cấp ủy đảng trong tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Mỗi đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao cho.

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV ra mắt Đại hội.

Trong phiên làm việc thứ nhất ngày 11/6, Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) với 74 ủy viên; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 6 thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV đã họp phiên thứ nhất và Hiệp thương dân chủ cử ông Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV; Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV gồm: Ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII; bà Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII; ông Lý Hồng Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Bắc Quang; Hiệp thương cử 2 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2019.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và trao Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2019.

Tác giả bài viết: Biện Luân

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà giang