Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang Về việc tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu đi thăm và báo cáo thành tích với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2018;
Từ ngày 25 đến 28 tháng 10 năm 2018 UBND tỉnh tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu đi báo cáo thành tích với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Hội nghị biểu dương người có uy tín năm 2018. Đồng Chí Trần Đức Quý – Phó chủ tịch UBND tỉnh trưởng đoàn; các đồng chí: Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh Ủy; lãnh đạo UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang  và 25 đại biểu người có uy tín tiêu biểu được lựa chọn từ các huyện, thành phố. Tại Ủy ban Dân tộc đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nghe đoàn báo cáo thành tích của người có uy tín tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018. Đồng thời thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, đồng chí đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của người có uy tín tỉnh Hà Giang trong những năm qua và mong muốn người có uy tín tỉnh tiếp tục cống hiến công sức, kinh nghiệm của mình cho khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng phát triển.
Đồng chí: Phan Văn Hùng, Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp mặt đại biểu người có uy tín tiêu biểu năm 2018.
Thăm và báo cáo thành tích với Bộ tư lệnh, Bộ Đội Biên phòng về kết quả thực hiện của người có uy tín phối hợp với Bộ Đội Biên phòng  trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới; bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia
Đồng chí: Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thành tích với Bộ tư lệnh, Bộ đội Biên Phòng
Kết thúc chuyến đi báo công, các đại biểu trở lại địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại nơi cư trú./.

Tác giả bài viết: Ma Công Mạch