Sáng ngày 9.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang bà: Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn và các ông, bà; Tráng A Dương, Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tỉnh Hà Giang cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các dự án, một số nhiệm vụ vượt kế hoạch trong năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5,99%; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 82,09% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 93% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% số thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; Huy động trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo: đạt trên 99,7%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt trên 99,23%; tỷ lệ huy động trẻ 6 -14 tuổi đến trường: đạt 99,13%; duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học chống mù; 100% cơ sở y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; Giảm bình quân 2,7%/năm số cặp tảo hôn và 0,015%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống tại các địa bàn có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao; Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra. Ban Dân tộc đề nghị Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang, kiến nghị với T.Ư một số nội dung: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang; bổ sung nguồn vốn viện trợ để đầu tư các công trình thiết yếu nhằm phục vụ cho nhân dân các xã đặc biệt khó khăn. Đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung thêm nguồn kinh phí đầu tư để địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với những ý kiến thảo luận, đề xuất tại hội nghị sẽ tiếp thu, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

                                                                                                    Tác giả: Ngô Thúy Hằng