Thưc hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/3/2022 về triển khai thực hiện chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS năm 2022
Ngày 21/10, tại Hội trường UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2020- 2022. Về dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thành – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí  Đỗ Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - UB MTTQ VN huyện; Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành huyện; Lãnh đạo UBND 13 xã, thị trấn và 107 đại biểu người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện.
 
Toàn cảnh đại biểu dự Hội nghị
Qua báo cáo kết quả hoạt động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quản Bạ, giai đoạn 2020 – 2022, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội và tham luận tại Hội nghị: Có 5 đại biểu người có uy tín chia sẻ nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững; Động viên nhân dân đồng tình hiến đất mở đường giao thông và thực hiện các công trình phúc lợi công cộng… Những chia sẻ tại Hội nghị lần này đều là bài học kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết trong quá trình dân vận về với nhân dân của NCUT trên địa bàn huyện Quản Bạ.
Đồng chí: đồng chí  Đỗ Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho đại biểu người có uy tín tiêu biểu của huyện Quản Bạ
 Trong dịp này, Hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 18 người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Trao 107 suất quà cho 107 người có uy tín của huyện./.

Tác giả bài viết: Sùng Mí Minh