Chiều ngày 16/12/2022, Tại Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2023. Đại diện Trưởng Ban và Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị và toàn thể CBCC tham dự.
Thực hiện Công văn số 3381/UBND -VHXH  ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2023; Công văn số 43/CĐVC ngày 30/11/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ và phối hợp tổ chức Hội nghị CVCCVC, người lao động năm 2023.  Được sự chỉ đạo của Chi bộ, hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn Ban Dân tộc tổ chức Đại hội Cán bộ công chức, người lao động năm 2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023. Qua hội nghị để cán bộ, công chức thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của CBCC mình trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, các quyền lợi chính đáng hợp pháp, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CBCC được đảm bảo; thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của CBCC trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.
Đ/c Triệu Trung Hiệp – Trưởng ban Dân tộc khai mạc hội nghị
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 thông qua các dự thảo: (1) Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (2) Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (3) Báo cáo Thu chi tài chính năm 2022, Dự toán NSNN năm 2023; (4) Quy chế thực hiện Dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2023;(5) Quy chế Văn hóa công sở năm 2023; (6) Quy chế nâng lương trước hạn Ban Dân tộc; (7) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; (8) Quy chế quản lý tài sản công.(9) Đăng ký thi đua;(10) Phát động thi đua năm 2023.(11) Nghị quyết năm 2023.
Hội nghị đã góp ý, thảo luận sôi nổi, dân chủ trực tiếp để CBCC tham gia quản lý và xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh và tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.  Hội nghị đã kịp thời biểu dương  khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.
Đ/c Triệu Trung Hiệp trao giấy khen cho Tập thể LĐSX năm 2022
           Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCCVC cơ quan đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần hoàn thành mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023./.

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Thúy Hằng