Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Hà Giang Về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2019 và Kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 04/02/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho NCUT trong đồng bào DTTS năm 2019 tại huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn.
13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019 Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mèo Vạc; Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành: Ban Dân vận tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2019.

Đồng chí: Hoàng Xuân Đẹp,  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu Khai mạc lớp tập huấn.
 
Dự khai mạc có Đồng chí Hoàng Xuân Đẹp, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; các Đồng chí báo cáo viên của Ban Dân vận Tỉnh Ủy; Bộ Chỉ Huy Bộ Đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và đại diện phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc và đặc biệt có 199 đại biểu Người có uy tín tham dự lớp tập huấn. Lớp tập huấn đợt này trong 3 ngày với 5 chuyên đề gồm: Công tác vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; Công tác vận động phát huy vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc  của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay ...
 

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, phó Ban Dân vận tỉnh ủy,
 báo cáo viên lớp tập huấn tại huyện Đồng Văn
 
Sau khai mạc lớp tập huấn Đồng chí: Nguyễn Việt Khánh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lên lớp Chuyên đề: Công tác vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Qua buổi tập huấn các đại biểu đã vững về công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phấp luật của Nhà nước trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Ma Công Mạch