Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BDT, ngày 07/9/2017 của Ban dân tộc tỉnh Hà Giang, về việc Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BDT, ngày 07/9/2017 của Ban dân tộc tỉnh Hà Giang, về việc Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017.
Từ ngày 24 - 26/9/2017 Tại Hội trường UBND huyện Xín Mần; Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2017. Tới dự, khai mạc và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Bùi Minh Hiệu – phó chủ tịch UBND huyện – phó Ban tổ chức lớp tập huấn và 242/260 học viện tham gia tập huấn
     
Đồng chí: Bùi Minh Hiệu, Phó chủ tịch UBND huyện Xín Mần, phó ban tổ chức lớp tập huấn 135 năm 2017
Hội nghị đã được nghe các đồng chí giảng viên hướng dẫn 6 chuyên đề gồm: Nội dung kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Nội dung hỗ trợ thành lập, điều hành và phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Các phương pháp khuyến nông. Một số kỹ năng cơ bản về chuyển giao và hỗ trợ sản xuất. Kỹ năng phân tích, đánh giá nội lực cộng đồng.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Sau 03 ngày tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc của Ban tổ chức, các đồng chí Giảng viên và toàn thể học viên, lớp tập huấn đã đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra./.

Tác giả bài viết: Ma Công Mạch