Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT). Tham dự Hội nghị có Ban Dân tộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phòng Dân tộc huyện, UBND xã Hang Kia huyện Mai Châu, đại diện các thôn bản trong xã cùng dự.
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT). Tham dự Hội nghị có Ban Dân tộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phòng Dân tộc huyện, UBND xã Hang Kia huyện Mai Châu, đại diện các thôn bản trong xã cùng dự.
        Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh  nghiệm xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS

Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS

 

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc các tỉnh và UBND xã Hang Kia đã chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hay về triển khai thực hiện mô hình thí điểm tại các tỉnh về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tỉnh Yên Bái: đã triển khai nhân rộng đến tất cả các huyện, mỗi huyện chọn 02 mô hình và Ban Dân tộc tỉnh đang tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh; tỉnh Hà Giang tham luận về kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tảo hôn, CLB Tiền hôn nhân đã phát huy hiệu quả thực tế ở cơ sở bổ sung các nội dung tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vào hương ước, quy ước thôn, bản và tiêu chuẩn bình xét Gia đình văn hóa, làng văn hóa...

Kết thúc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số mong muốn  Ban Dân tộc các tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết vấn đề tảo hôn, phát huy hiệu quả mô hình nhằm hạn chế vấn đề tảo hôn.

 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Bình Minh