Sáng 4.1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đại biểu tại các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh...


Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn 53 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 - 5%/năm. Một số tỉnh ước tỷ lệ nghèo giảm nhanh như: Hà Giang giảm 4%/năm, Lào Cai giảm 6%/năm, Yên Bái giảm 4,05%/năm, Quảng Ngãi giảm 4,7%/năm, Lạng Sơn giảm 3%/năm. Phong trào xây dựng Nông thôn mới đang được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng DTTS&MN ngày càng khởi sắc. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, người dân vui xuân đón Tết không bị thiếu lương thực. Giáp hạt đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ gần 22.326 nghìn tấn gạo cho 17 tỉnh, thành phố. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà đồng bào DTTS nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc được chú trọng...

Ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030. Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín như cấp phát báo, tạp chí, thẻ BHYT cho người có uy tín; thực hiện hiệu quả các đề án: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số.

Tại Hà Giang, các sở, ngành, huyện, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; các địa phương thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào DTTS&MN. Ước thực hiện đến 31.12.2022, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn là 576 tỷ 425 triệu đồng; đạt 56,3%.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Tham mưu cho Chính phủ xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2030. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc để thực hiện tốt các chương trình dân tộc và các chính sách dân tộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung thay thế các chương trình, chính sách để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2030. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác DTTS các cấp sát với tình hình thực tế tại địa phương...

Tác giả bài viết: Văn Quân

Nguồn tin: baohagiang.vn