Sáng 22/9, tại Hà Nội, Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT) với sự hỗ trợ của UN Women tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Phát triển Ai Len (Irish Aid), đã tổ chức Hội thảo tham vấn vào dự thảo cuốn sách “Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số tại Việt Nam 2015”.
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT) với sự hỗ trợ của UN Women tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Phát triển Ai Len (Irish Aid), đã tổ chức Hội thảo tham vấn vào dự thảo cuốn sách “Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số tại Việt Nam 2015”.
    Hội thảo tham vấn Dự thảo sách " Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số tại Việt Nam 2015"

Hội thảo tham vấn Dự thảo sách " Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số tại Việt Nam 2015"

Nội dung dự thảo cuốn sách gồm: Tóm tắt các quy định của pháp luật và thông tin cơ bản về bình đẳng giới và DTTS; Thống kê DTTS và thống kê về giới trong lĩnh vực DTTS; Số liệu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc theo các chủ đề: dân số, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tài sản, việc làm, thu nhập, giáo dục và đào tạo, văn hóa - xã hội, y tế, vệ sinh môi trường, cán bộ, đảng viên... Các số liệu của cuốn sách được phân tích từ cuộc điều tra: Thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2015. Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia nhóm thảo luận, góp ý cụ thể vào dự thảo cuốn sách như: tên gọi cốn sách, bố cục, cách trình bày, nội dung và các chỉ tiêu, số liệu cũng như phân tích các kết quả nghiên cứu...
Kết thúc hội thảo, Bà Nguyễn Thị Tư nhấn mạnh: Cuốn sách sẽ là các căn cứ, số liệu cho các nhà nghiên cứu, các tổ chức đánh giá thực trạng về giới, những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong các vùng dân tộc. Tổ chuyên gia soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo cuốn sách để in ấn và phát hành.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Bình Minh