Từ ngày 15 đến 16/6/2017, Đồng chí: Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phụ trách huyện Bắc Mê làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện cho vay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Bắc Mê.
Từ ngày 15 đến 16/6/2017, Đồng chí: Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phụ trách huyện Bắc Mê làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện cho vay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Bắc Mê.
        Đồng chí: Hoàng Đức Tiên, Trưởng Ban Dân Tộc tỉnh làm việc với xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê

Đồng chí: Hoàng Đức Tiên, Trưởng Ban Dân Tộc tỉnh làm việc với xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê

Sáng 15/6/2017 tại xã Minh Ngọc, làm việc với Ban đại diện HĐQT-NHCSXH và các Hội ủy thác  xã cùng một số tổ TK&VV của thôn.
Chiều 15/6/2017, làm việc với UBND xã Yên Phong, nắm tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm tra tình hình hoạt động 4 Hội ủy thác, Tổ tiết kiệm vay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
       

Đồng chí: Hoàng Đức Tiên, Trưởng Ban Dân Tộc tỉnh làm việc với xã Yên Phong, huyện Bắc Mê
.
       
Đồng chí: Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm việc với Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Bắc Mê
Ngày16/6/2017, làm việc với Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Bắc Mê, Đồng chí Hoàng Đức Tiến đánh giá những mặt đạt được 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm như sau:
1. Các Thành viên Ban đại diện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động NHCSXH tại xã. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (NHCSXH) kịp thời có biện pháp chỉ đạo các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Các thành viên phụ trách địa bàn các xã sau khi kiểm tra theo kế hoạch, cần gắn trách nhiệm của mình với địa bàn được phân công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ trong các buổi họp thôn, giao ban tại UBND các xã để các ban, ngành ở xã và nhân dân nắm được.
3. Hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp với tổ trưởng tổ TK&VV tăng cường kiểm tra sau khi cho vay, để đảm bảo vốn đã giải ngân được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Trong 6 tháng cuối năm 2017 huyện tăng cường công tác thu nợ đến hạn phải trả, và khoanh nợ theo quy định.
4. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo HĐQT, NHCSXH huyện hoạt động hiệu quả, tiếp tục kiện toàn lại tổ yếu kém, tăng cường tuyên truyện vận động các hộ vay vốn đến hạn trả nợ kịp thời, vận động các hội đoàn thể xã, thôn, hộ vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế./.

Tác giả bài viết: Ma Công Mạch