Sáng 19.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư, trực tuyến tới các tỉnh, thành phố nhằm đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022; chỉ số CCHC năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ chủ trì. Dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Hà Giang

Dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Năm 2022 và quý I.2023, công tác CCHC được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên cả 6 nội dung: Xây dựng pháp luật; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trên nguyên tắc “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”, các bộ, ngành tích cực cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, đã có 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa; trong đó, có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Công khai trên 6.400 TTHC, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Các đại biểu nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tỉnh Hà Giang, công tác cải cách, kiểm soát TTHC có nhiều đổi mới. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, nhất là vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan cấp tỉnh, huyện tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC 5 “tại chỗ” theo phương án số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số để thực hiện toàn bộ hoặc một số bước; thực hiện TTHC bằng phương tiện điện tử, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn thuộc cấp tỉnh đạt 99,92%, cấp huyện đạt trên 97% và cấp xã đạt 99,54%.

Phiên họp đã công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2022. Theo đó, tỉnh Hà Giang có chỉ số SIPAS xếp thứ 37/63 tỉnh, thành; chỉ số PAR INDEX xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: CCHC, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược và đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, các thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ cần phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt để giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; không phiền hà, sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực và nhất là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Chủ động phối hợp chặt chẽ để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”.  

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”. Rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị, hạ tầng đường truyền; xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp xã. Thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, tập trung vào các nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông các nguồn lực xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ưu tiên triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 06/CP, khắc phục ngay “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ. Tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử. Bố trí nguồn lực; hoàn thiện các hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, dịch vụ công…

Nguồn: baohagiang.vn