Thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”; Kế hoạch sốn 44/KH-UBND ngày 07/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023; Công văn số 04/CĐVC ngày 21/2/2023 về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 và các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2023.
Ban Dân tộc đã tổ chức tọa đàm triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc; tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 và các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2023.
Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Để hàng năm, cứ đến ngày mùng 8/3, phụ nữ trên toàn thế giới, trong đó có phụ nữ Việt Nam được mọi người tôn vinh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế của giới mình.
 
       
Tọa đàm ôn lại truyền thống Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.
                           
Tôn vinh phụ nữ Ban Dân tộc.
Theo đó, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc tập trung cao điểm từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2023. Truyền thông các thông điệp Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ; Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Gia đình hạnh phúc là nền tảng văn hoá, xã hội phát triển, quốc gia dân an.
Tôn vinh hạnh phúc các gia đình công đoàn Ban Dân tộc

Tác giả bài viết: Vương Thị Dung