Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TU ngày 19/02/2024 của Ban thường vụ tỉnh ủy kiện toán Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021- 2025.

Thực hiện nhiệm vụ theo quyết định 01-QĐ/ĐTC ngày 14/3/2024 của Đoàn công tác số 01, phân công các cơ quan phụ trách, theo dõi, chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc thực hiện chính trị đối với Đảng bộ huyện Mèo Vạc.

Ngày 16/04/2024 đoàn công tác của Ban Dân tộc do đồng chí Triệu Trung Hiệp làm trưởng đoàn các với các công chức của Ban Dân tộc làm việc với 02 xã Lũng Pù, Khâu Vai huyện Mèo Vạc,  mục đích nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội Qúy I năm 2024; tình hình triển khai 03 chương trình MTQG trên địa bàn 02 xã.

Tại buổi làm việc tại 02 xã Lũng Pù, Khâu Vai đoàn đã nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2024 và tình hình triển khai 03 chương trình MTQG của xã.

Đồng chí Triệu Trung Hiệp – Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị tại xã Lũng Pù và Khâu Vai

Qua buổi làm việc tại 02 xã, đoàn công tác đã nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2024; tình hình triển khai 03 chương trình MTQG trên địa bàn xã. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa ban các xã từ đó đề xuất phương án giải pháp để triển khai theo đúng quy định.

Kết thúc buổi làm việc các thành viên trong đoàn sẽ giữ mối liên hệ để trao đổi các nhiệm vụ thực hiện trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chương trình MTQG trên địa bàn xã./.

                                                                                                                                          Tác giả: Hoàng Khắc Thanh